Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky jsou symboly českého státu určené zákonem, jejichž výčet je obsažen v ústavním zákoně č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky účinném od 1. ledna 1993.

státní symboly jsou:

  • velký státní znak
  • malý státní znak
  • státní barvy
  • státní vlajka
  • vlajka prezidenta republiky (tzv. prezidentská standarta)
  • státní pečeť
  • státní hymna