Velký státní znak

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
Ve druhém modrém poli je stříbrně – červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem,
se zlatou korunou a červenou zbrojí.

Státní znak obsahuje znaky českých zemí. Čechy prezentuje stříbrný lev ve skoku na červeném poli, černá orlice na zlatém poli náleží Slezsku a  šachovnicově stříbrno-červená orlice na modrém poli zastupuje Moravu.

Velký státní znak nalezneme na stěnách řady budov institucí a úřadů. Dále státní znak nalezneme například na českých bankovkách, policejních uniformách a také na prezidentské standartě.