Státní barvy

Státní barvy jsou jedním ze státních symbolů České republiky. Českou státní trikoloru představují bílá, červená a modrá barva v takto určeném pořadí. První barva se odvozuje od barvy erbovního znamení a druhá od barvy štítu. Jelikož český znak představuje bílý lev na červeném poli, staly se prvními oficiálními barvami nově vzniklého Československého státu bílá a červená. Modrá byla zvolena z takzvané slovanské trikolory, která je bílo-červeno-modrá. A dále proto, že byla součástí zemských znaků Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Barvy státních symbolů ČR jsou stanoveny zákonem č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb. (dále jen „zákon o státních symbolech“). V citovaném zákoně jsou barvy uvedeny pouze v obecné rovině (stříbrná, zlatá, červená, bílá, modrá, červená, černá). Zákon, ani žádný prováděcí právní předpis, blíže nespecifikuje barevnost české státní symboliky, např. přes barevný systém CMYK nebo PANTONE. Taková úprava je záměrná, neboť jmenované barevné systémy jsou sice obecně uznávané, nejsou však právně závazné. Barevné označení podle standardizovaných systémů je navíc vázáno na různé typy materiálů – barevné kódy platící pro tisk na papír nejsou shodné např. s emailovými barvami atd. Některé barevné systémy navíc podléhají poměrně četným změnám (např. PANTONE).

Obecně platí, že barvy vymezené v zákoně o státních symbolech by měly být syté.

Při užívání barev v oblasti státní symboliky platí, že stříbrnou lze nahradit bílou a
zlatou lze nahradit žlutou barvou.